Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring:
Laatst aangepaste versie: 18 mei 2018


Ster Hondenschool is een dienstverlener op het vlak van hondentrainingen. Deze trainingen en cursussen vinden doorgaans plaats op variabele trainingsplaatsen, maar bij particulieren thuis (op diens woonadres doorgaans). Hierdoor heeft Ster Hondenschool geen fysiek adres.

Gebruik website door minderjarigen
Deze website is een beoogd medium voor meerderjarige particulieren. Ster Hondenschool adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.

Persoonlijke gegevens
Ster Hondenschool hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, en welk doel zij dienen.

Verzamelen van gegevens
Via online formulier(en) vragen wij van personen de contactgegevens om in contact te kunnen treden met u als contactpersoon. De invulresultaten worden niet bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. Daar waar mogelijk, spannen wij ons in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.

Derden partijen
Hoewel deze website mogelijkerwijs links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor eigen publicitaire doeleinden. Bij de inzet van hyperlinks worden mogelijkheden ontplooid om privacygevoelige informatie te beperken. Ster Hondenschool is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.

Verwerking gegevens en diens doel(en)
We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft. E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Persoonsgegevens inzien
Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld ook via een e-mailbericht) kunnen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. U kunt aan Ster Hondenschool verzoeken de gegevens:
• te laten schrappen
• te laten wijzigen

Correcties en aanvullingen in deze verklaring
Ster Hondenschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wanneer u deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Contact
U kunt contact leggen met Ster Hondenschool via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina, of gebruik het online contactformulier.